Język polski
English language
Profesjonalne układy sterowania i automatyki
Twoja wizja, nasza realizacja

TARGI: HONG-KONG INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES AND SUPPLIES FAIR ORAZ VIETNAM MEDI-PHARM

W dniach 7-12 maj 2018 nasza firma brała udział w targach: HONG-KONG INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES AND SUPPLIES FAIR oraz VIETNAM MEDI-PHARM 2018.
Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej.
Poddziałanie: 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Szczegóły: www.umww.pl