Język polski
English language
Profesjonalne układy sterowania i automatyki
Twoja wizja, nasza realizacja

TARGI STACJA PALIW 2019

W dniach 15 – 17 maja 2019 roku nasza firma brała udział w Targach STACJA PALIW 2019 prezentując
autorskie rozwiązania w zakresie automatyzacji procesu sprzedażny na Stacji Paliw. Podczas targów prezentowany był
samoobsługowy TANKOMAT oraz oprogramowanie sprzedażowe.