Język polski
English language
Profesjonalne układy sterowania i automatyki
Twoja wizja, nasza realizacja

WYSTAWA MARKI WIELKOPOLSKA PODCZAS WYDARZENIA POWERGEN AFRICA.

W dniach 14-16 maja 2019 r. nasza firma brała udział w wystawie marki Wielkopolska podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA w Cape Town, RPA.

Udział w targach realizowany była w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska”.

Promocja gospodarcza regionu www.umww.pl.