Podstawowe informacje o fotowaltaice

Fotowoltaika – zamiana promieniowania słonecznego w prąd elektryczny.

Jak to działa?
Dzięki modułom fotowoltaicznym, które zamieniają promieniowanie słoneczne na prąd stały. Następnie prąd stały trafia kablami solarnymi do falownika. To serce instalacji. Inwerter (falownik) zamienia prąd stały na zmienny. Podłączenie falownika do wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku zapewnia wykorzystanie energii najpierw na własny użytek. Własny prąd, możemy wykorzystać do zasilania dowolnego urządzania na prąd.

fotowaltaika
fotowaltaika
fotowaltaika
Copyright © 2018 Novaster Fotowoltaika - Wszelkie prawa zastrzezone