Język polski
English language
Profesjonalne układy sterowania i automatyki
Twoja wizja, nasza realizacja

Elektroniczny System Kontroli i Zarządzania ESK – 01 – RABAT

Elektroniczny System Kontroli ESK-01 RABAT jest stosowany na stacjach LPG oraz małych stacjach paliw. Jest urządzeniem umożliwiającym stworzenie prostego programu, premiującego klienta stacji za aktywność i lojalność. System ESK-01-RABAT jest podłączony bezpośrednio do dystrybutora gazu lub paliw. Sterownik ESK-01 umożliwia właścicielowi stacji ustawienie 3 poziomów rabatu liczonych od ceny detalicznej. Klient stacji zostaje wyposażony w kartę z chipem elektronicznym – kartę programu lojalnościowego. Po przyłożeniu karty do czytnika system rozpoznaje grupę rabatową przydzieloną do karty i wysyła cenę właściwą dla grupy do dystrybutora. Klient tankuje gaz lub paliwo wg ceny z udzielonym rabatem. Obsługa stacji posiada kartę obsługi która umożliwia sprzedaż paliwa dla klientów nie uprawnionych do rabatu. Sprzedaż w poszczególnych grupach rabatowych jest rejestrowana przez system ESK-01 i jest podstawą do rozliczenia pracowników obsługi. ESK-01 współpracuje z dystrybutorami produkcji:

 • PETROTEC
 • TOKHEIM
 • GILBARCO
 • NUOVO PIGNONE
 • ADAMOV
 • EUROPUMP
 • MMPETRO
 • WAYNE DRESSER
 • ADAST
 • EMGAZ

Instrukcja obsługi ESK-01
Karta katalogowa ESK-01


Elektroniczny System Kontroli i Zarządzania ESK – 01 – ON-LINE

Elektroniczny System Kontroli ESK-01 ON-LINE jest stosowany na stacjach paliw oraz LPG. W tej wersji urządzenie ESK-01 współpracuje z zewnętrznym programem sprzedaży detalicznej, pełni rolę urządzenia integrującego sprzedaż dla klienta detalicznego, płacącego gotówką, ze sprzedażą hurtową dla współpracujących odbiorców rozliczających się ze stacją paliw bezgotówkowo za okres. Uprawniony odbiorca loguje się do systemu za pomocą kart identyfikacyjnych i wybiera dystrybutor, z którego będzie tankował. ESK-01 wymienia niezbędne informacje z zewnętrznym programem sprzedaży i gdy zostają spełnione warunki zezwala na tankowanie. System nie wymaga wydzielania specjalnego dystrybutora dedykowanego tylko do obsługi tzw. bezgotówkowej sprzedaży wewnętrznej, to kierowca decyduje który dystrybutor będzie podczas danego tankowania obsługiwał sprzedaż bezgotówkową. System stosowany jest z powodzeniem na stacjach paliw przedsiębiorstw komunikacyjnych gdzie firma prowadzi sprzedaż dla klienta detalicznego i posiada własny tabor samochodowy. System ESK-01 ON-LINE można w prosty sposób połączyć i zintegrować z wewnętrznym systemem informatycznym przedsiębiorstwa komunikacyjnego. ESK-01 współpracuje z dystrybutorami produkcji:

 • PETROTEC
 • TOKHEIM
 • GILBARCO
 • NUOVO PIGNONE
 • ADAMOV
 • EUROPUMP
 • MMPETRO
 • WAYNE DRESSER
 • ADAST
 • EMGAZ

Instrukcja obsługi ESK-01
Karta katalogowa ESK-01


Elektroniczny System Kontroli i Zarządzania ESK – 01 – OFF-LINE

lektroniczny System Kontroli ESK-01 OFF-LINE jest stosowany w punktach bezobsługowej dystrybucji paliw. System ESK-01 OFF-LINE jest urządzeniem autonomicznym i nie pracuje pod kontrolą zewnętrznego programu zarządzającego. System ESK-01 OFF-LINE można instalować jako urządzenie stacjonarne przy dystrybutorze paliw oraz jako urządzenie mobilne instalowane na pojazdach, cysternach, drezynach, itp. zasilanych napięciem 24VDC. System zezwala uprawnionym osobom na tankowanie i rejestruje wykonane transakcje. Rejestr transakcji jest archiwizowany w systemie ESK-01 do momentu jego odczytu przez urządzenia zewnętrzne. Odczyt może nastąpić przez pobranie bazy transakcji w postaci pliku tekstowego lub poprzez stałe łącze GPRS. Pobrana baza transakcji jest analizowana w innych programach lub przedstawiona na stronie WWW. ESK-01 OFF-LINE współpracuje z dystrybutorami produkcji:

 • PETROTEC
 • TOKHEIM
 • GILBARCO
 • NUOVO PIGNONE
 • ADAMOV
 • EUROPUMP
 • MMPETRO
 • WAYNE DRESSER
 • ADAST
 • EMGAZ

oraz urządzeniami opartymi na układach pomiarowych firmy PIUSI stosowanymi w przenośnych zbiornikach i układach pomiarowych firmy HAAR stosowanych w cysternach.

Instrukcja obsługi ESK-01
Karta katalogowa ESK-01


Pulpit sterujący pracą dystrybutorów EHO – 05 – 00

Pulpit sterujący pracą dystrybutorów EHO-05-00 jest przeznaczony do kontroli i nadzoru wydań na stacji paliw i gazu. Pulpit sterujący EHO-05-00 jest urządzeniem autonomicznym i nie pracuje pod kontrolą zewnętrznego programu zarządzającego. Pulpit sterujący zezwala uprawnionym osobom zwolnić i zablokować dystrybutor, zaprogramować wartość do wydania – tzw. tryb nocny, zmienic cenę produktu, odczytać totalizery. Pulpit sterujący rejestruje wykonane transakcje. Dane transakcji są archiwizowane w pamięci pulpitu i można je odczytać na wyświetlaczu urządzenia. Urządzenie umożliwia także eksport danych transakcji m.in. do programu EXCEL.

Pulpit sterujący EHO-05-00 współpracuje z dystrybutorami produkcji:

 • PETROTECEHO
 • TOKHEIM
 • GILBARCO
 • NUOVO PIGNONE
 • ADAMOV
 • EUROPUMP
 • MMPETRO
 • ADAST
 • WAYNE DRESSER
 • EMGAZ

oraz urządzeniami opartymi na układach pomiarowych firmy PIUSI stosowanymi w przenośnych zbiornikach i układach pomiarowych firmy HAAR stosowanych w cysternach.

Instrukcja obsługi EHO-05-00


Uniwersalny Sterownik Dystrybutorów PETROFUSION

Sterownik Dystrybutorów PETROFUSION umożliwia jednoczesną pracę dystrybutorów różnych producentów pod kontrolą jednego systemu sprzedaży. Każdy z dystrybutorów stacji paliw posiada swój niezależny programowy konwerter protokołu licznika dystrybutora na jeden z powszechnie obsługiwanych przez systemy kasowe standard komunikacji. PETROFUSION to:

 • uniwersalność
 • prostota
 • łatwość instalacji
 • niski koszt

PETROFUSION skrócony opis produktu


Serwis urządzeń stacji paliw, modernizacje, diagnostyka.

Oferujemy profesjonalne naprawy:

 • liczydeł EHL-01, (P)EHL-04, (P)EHL-14,
 • pulsatorów EHI-02 – stosowanych w dystrybutorach typu HOC, oraz EHI-03 stosowanych w dystrybutorach typu Petro
 • systemu EHP-02, klawiatur EHO-03
 • liczydeł Logitron MPD oraz Puma HT
 • liczydeł NuovoPignione i innych
 • modernizację
 • oprogramowania liczydeł typ EHL oraz systemu EHP
 • zmianę typu zastosowanego w liczydłach protokołu – dostosowanie do współpracy ze sterownikami m.in. DOMS i PV3500
 • instalacje
 • bezobsługowych systemów zarządzania dystrybucją dedykowanych dla pojedynczych stacji i baz paliw, a także dla wielu punktów dystrybucji
 • systemów sprzedaży detalicznej
 • integrację i adaptację dystrybutorów różnych producentów do współpracy z systemem. Obsługujemy m.in. protokoły dystrybutorów: HOC , Petro, Logitron, Europump, Gilbarco, Adamov, NuovoPignione, Petrotec, Tokheim.
 • urządzenia dopasowujące różne standardy transmisji
 • oprogramowanie testowe.